Ontwerp hydraulische schema's

werking verklaren aan de hand van schema's

Ontwerp en uitvoering verklarende schema’s

De uitdaging: Het ontwerpen van een goed leesbare tekening met verklarende symbolen die de werking van een systeem verklaart en het lokaliseren van storingen vereenvoudigd.

Techiek:

Verzamelen van informatie en documentatie

Traceren en in kaart brengen van het systeem op locatie

Ontwerp verklarende symbolen en shematisch diagram in CAD

Weergave van mogelijke operationele toestanden door gebruik van kleur in herhaald schema

 

 

 

Werkwijze

Voor een zeegaand zeiljacht moest, bij het overgaan naar een nieuwe eigenaar, gewerkt worden aan het hydraulische systeem voor de besturing.

Er was echter geen goede tekening beschikbaar die verklaarde hoe het systeem in de verschillende operationele toestanden, zou moeten werken.

Nu hoeft dit geen probleem te zijn maar vaak wordt het belang van een actueel schema goed duidelijk op het moment dat het systeem niet meer werkt zoals het zou moeten werken. Als er dan geen gedegen kennis is van het systeem dan kan het moeilijk zijn om een component dat niet meer werkt, te traceren.

In dit ontwerp heb ik het hele hydraulische systeem in duidelijke begrijpbare symbolen weergegeven, de symbolen heb ik zo getekend dat zowel een gebruiker zonder technische kennis als een specialist beiden begrijpen welk component er bedoeld wordt. Omdat sommige componenten in het hydraulisch systeem bediend worden door apparatuur of schakelaars in de cockpit, heb ik deze ook rechts boven getekend in de verklarende schema’s.

Door het zelfde schema steeds weer te gebruiken voor verschillende operationele toestanden, kan met behulp van kleur en een minimale hoeveelheid aan verklarende text, een rustig ogend en informatief  schema precies die informatie geven die nodig is. 

Heb je een idee? Start je project vandaag nog

Loop je rond met het plan voor een eigen product of installatie?
Wil je je project voorzien van de juiste handleidingen en schema's?
Of heb je hulp nodig bij het visualiseren, ontwerpen of realiseren van jouw creatieve en/of technische project?