Boottrap ontwerp en constructie

een mooie oplossing voor een praktisch probleem

Projectomschrijving

Om een boot op de wal goed toegankelijk te maken is een trap ontworpen en gerealiseerd. Hierbij is goed rekening gehouden dat de stijging van de trap comfortabel moest zijn omdat er veel materiaal, gereedschap en onderdelen naar boven en beneden getild moeten worden. Het was ook een vereiste dat de trap in zijn geheel, inclusief de hoogte van de aanhanger, over de weg vervoerd kon worden en dus niet boven vier meter uit mocht komen in gekantelde toestand. De trap is demontabel en kan buiten het seizoen als een pakket met weinig volume opgeslagen worden.

Omdat de boot met trap bij een monumentaal pand staan, is zorg gedragen voor een mooie uitvoering.

 

Specs:

Hout dat al in het schap lag

CAD ontwerp en visualisatie

Water-gesneden stalen platen

 

 

 

Werkwijze

Er is begonnen met meten van de gewenste hoogte van het bordes en de beschikbare ruimte voor de voetprint. Hierna zijn de maten opgenomen van materiaal dat reeds in het schap lag.

Gelukkig bood het beschikbare materiaal voldoende mogelijkheden om een trap met een goede stijging te ontwerpen.

Bij een trap is het belangrijk dat de berekening 2 x optrede + aantrede tussen de 570 en 630 mm valt zodat de trap een natuurlijk gevoel geeft bij het belopen.

Het is ook belangrijk dat de optrede en aantrede constant blijven, dus ook voor de bovenste en onderste trede.

Omdat de trap enkele jaren buiten zal staan moest een gedegen constructie bedacht worden dat niet aan stevigheid verlies. Er is gekozen voor schetsplaten van 3mm staal om de losse delen van de constructie met elkaar te verbinden.

Één hele praktische kant van een teken programma is dat er in verschillende kleur-lagen gewerkt kan worden die wel of niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zo ontstaan er uiteindelijk verschillende lagen die hun specifieke informatie bieden en kan de benodigde informatie makkelijk uit een overzichtstekening geisoleerd worden zoals de schetsplaten of de afmetingen en de  zaaghoeken van het houtwerk.

Nadat alle maten op het hout afgetekend zijn en nogmaals gecontroleerd is, is het hout op maat gezaagd en zijn freesmallen gemaakt voor de wangen van de trap om de treden te verzinken.

Het geheel is vervolgens twee maal behandeld en vervolgens zijn de treden tussen de wangen gezet. Voordat de wangen met draadeinden tegen de treden aangetrokken zijn is er eerst een kruisverband aangebracht zodat de wangen exact parallel lopen ten opzichte van elkaar. De kruisverbanden tussen de wangen en de staanders gaan zorgen voor een stabiel geheel.

Vervoerbaar en demontabel ontwerp

De trap is dusdanig ontworpen dat deze op twee locaties voor twee verschillende toepassingen gebruikt kan worden. Het vervoer moet in gemonteerde toestand over de weg mogelijk zijn en, idien de trap gedemonteerd gaat worden dan moet deze tot een zeer compact pakketje te reduceren zijn. Door schetsplaten en bouten en moeren te gebruiken, kan de trap keer op keer gemonteerd of gedemonteerd worden.

 

 

Heb je een idee? Start je project vandaag nog

Loop je rond met het plan voor een eigen product of installatie?
Wil je je project voorzien van de juiste handleidingen en schema's?
Of heb je hulp nodig bij het visualiseren, ontwerpen of realiseren van jouw creatieve en/of technische project?