Ontwerp en Productie Lift Silencer

Ontwerp, CAD, Lift Silencer voor grote rubberboot met natte uitlaat

Ontwerp Lift Silence

De uitdaging: Een bestaand uitlaatsysteem voor een grote rubberboot met dieselmotor en natte uitlaat, moet aangepast en geoptimaliseerd worden om terugloop van koelwater naar de turbo te voorkomen en het geluid van de uittrede van uitlaatgassen te dempen.

Techiek:

Bepalen van positie aan de hand van beschikbare ruimte

Inmeten en uitschetsen

CAD en Fusion 360 tekeningen

Consult en productie (316 RVS) Bos Maritiem

Werkwijze

Bij het plaatsen van een nieuwe motor bleek dat het bestaande uitlaatsysteem niet voldeed aan de eisen. Het externe koelwater zal na de turbo in de uitlaat geinjecteerd worden en op de druk van de uitlaatgassen, door de uitlaatslang overboord geperst worden.

Nu is het in een dergelijke installatie van belang dat het water nooit terug moet kunnen naar de turbo en de motor. De kans hierop bestaat bij het achteruit varen of waneer de motor gestopt is en de druk van de uilaatgassen weg valt.  Zeker omdat de boot in kwestie altijd aan boord van een zeeschip geplaatst is geweest en nu aan de wal blijft staan en vervoerd zal worden met een trailer, bij het remmen van de trailer zal het water zo via de uitlaatslang naar de turbo terug kunnen lopen en de motor zodoende beschadigen.

Met de schetsen van de beschikbare ruimte is een schets gemaakt in Autocad om iets nauwkeuriger de benodigde volumes en maten te kunnen bepalen. Na consult met Bos Maritiem is in Fusion 360 is een 3D model gegenereerd ter verduidelijking.

De productie is uitbesteed aan Bos Maritiem en het resultaat was een geruisloos uitlaatsysteem dat terugstroom van koelwater voorkomt.

Heb je een idee? Start je project vandaag nog

Loop je rond met het plan voor een eigen product of installatie?
Wil je je project voorzien van de juiste handleidingen en schema's?
Of heb je hulp nodig bij het visualiseren, ontwerpen of realiseren van jouw creatieve en/of technische project?