Vervanging Keerkoppeling

berekenen en construeren van alternatieve mogelijkheden

Bepalen van de vereisten en mogelijkheden

De opdracht: Voorbereiding vervanging van keerkoppeling met inventaris van benodigde aanpassingen.

De uitdaging: Vanwege de lange levertijden moet het nieuwe type bepaald en besteld worden terwijl het schip niet in Nederland is, er kunnen dus geen metingen verricht worden aan boord.

Techiek:

Beschikbare Informatie verzamelen en filteren

Tekeningen kopieren, scannen en downloaden

Tekeningen omzetten naar CAD en verschalen

In kaart zetten beschikbare vs benodigde ruimte

Met criteria en mogelijkheden keuze keerkoppeling bepalen

CAD ontwerp adapter-as

Productie adapteras door Bos Maritiem

Inventaris en uitvoering randwerk en aanpassingen

 

 

 

Werkwijze

Eerst moet alle relevante informatie van de huidige installatie verzameld worden en moet er gekeken worden of de installatie, nu er toch aan gewerkt moet worden,  te verbeteren is.

Het was al bekend dat de motor zijn maximale toerental niet kon halen omdat deze te zwaar belast wordt. Met deze wetenschap kon berekend worden wat de ideale reductie van de nieuwe keerkoppeling zou moeten worden met inachtneming van het gegeven dat als het toerental naar de schroefas omlaag gaat, het koppel hiervan omhoog gaatAan de hand van de bekende gegevens en gewenste resultaten kon er een selectie gemaakt worden van keerkoppelingen die aan onze criteria zouden voldoen. Met inachtneming van de levertijd bleef er nog maar 1 mogelijkheid over.

De constructie tekeningen van het schip zijn naar AutoCad overgezet. Van de keerkoppeling is een AutoCad tekening opgevraagd bij de fabriek en beide tekeningen zijn aangepast naar de zelfde schaal.

Aan de hand van de samengevoegde tekeningen kon bepaald worden dat de nieuwe keerkoppeling dieper stak en dat dus de motor omhoog zou moeten om deze ruimte te creeeren. Echter, bij het veranderen van de hoek van de aandrijfas, veranderd ook het toelaatbare maximale koppel en bij het omhoog brengen van de motor zal ook benodigde lengte van de as veranderen. Het effect is aan de hand van constructietekeningen en berekeningen overgezet in een overzichtelijk document dat als leidraad zal dienen bij de installatie.

Vulplaten voor de motor zijn in het voren ontworpen en geproduceerd.

Ondanks dat de mogelijkheid bestond om met kleine aanpassingen de motor op zijn plek te kunnen laten staan, dit wordt pas duidelijk als de plaatsing plaats vindt. Een goede voorbereiding houdt rekening met het “worse case scenario” en dit is om deze reden in kaart gebracht.

Omdat de nieuwe keerkoppeling korter was met een afwijkend gatenpatroon, is een adapter-as ontworpen en geproduceerd om de keerkoppeling weer met de aandrijfas-flens te kunnen verbinden.

De adapter-as is gerealiseerd door Bos Maritiem.

 

 

Heb je een idee? Start je project vandaag nog

Loop je rond met het plan voor een eigen product of installatie?
Wil je je project voorzien van de juiste handleidingen en schema's?
Of heb je hulp nodig bij het visualiseren, ontwerpen of realiseren van jouw creatieve en/of technische project?